Test Personvåg
Två olika oberoende testföretag har testat personvågare och vi på konsumenttester.se har utsett vår personvåg bäst i test baserat på dels det men även på andra källor, forum och andra konsumentomröstningar kring personvågare. Längre ner på sidan kan du läsa om våra köpråd kring personvågar.

Testkällor

Här nedan har vi sammanställt de olika oberoende tester av personvågar som gjorts den senaste tiden. Vår personvåg bäst i test har utsetts med dessa källor i betänkande.

 

Helsingborgs Dagblads personvåg bäst i test

Helsingborgs Dagblads test av personvågar

Att väga sig regelbundet kan vara bra för att hålla koll på hälsan. Det händer ofta att man drar sig undan för att undvika tänka på vikten. Men det är också bra att veta hur mycket av vikten man har är vatten, fett eller muskler. De ger en bra indikation om ditt allmänna hälsotillstånd.

Man ska tänka på att det är stor skillnad beroende på vilken våg du väljer. Det finns skillnader i hur exakt de mäter och de kan ge missvisande resultat med hela nio kilo enligt HDs test.

För att ha en exakt referens väger de försökspersonerna i avancerad bioimpedansvåg, som används för att väga elitidrottare. Den ska ge mycket noggranna mätningar av vikten. Den mäter bland annat mängden kroppsfett, vatten och muskelmassa.

Bäst i testet är Beurer BF750. Vid upprepad vägning är den konsekvent och mycket informativ. Den mäter andelen fett, muskler, vatten, benmassa, BMI och BMR i din kropp. Den har också en omfattande manual. Den största nackdelen är att den inte sparar vägresultaten.

Andersson Bys 2.0 är det prisvärda alternativet i testet som också gör noggranna mätningar och mäter fett, vatten, muskler, benmassa, BMI och BMR med hjälp av bioimpedans.  Nackdelen är att den har bristfällig instruktionsbok.

Bosch PPW3320 intar tredjeplatsen i testet med motivering att den är pålitlig och gör sitt jobb konsekvent. Den kan mäta andelen fett, vatten och BMI och är även lätt att använda.  Det som är mindre bra är att den inte kan spara resultaten och att den har för få mätvärden.

En överraskning är att den billigaste vågen, Andersson Bys 2.0, har så noggranna och konsekventa mätningar, medan flera av de dyraste vågarna kan missa med flera kilo. Beurer BF750 och Bosch PPW3320 är också konsekventa med att mäta andelen fett i jämförelse med andra personvågar i testet.

Placeringar i testet av personvågare hos Helsingborgs Dagblad:

1: Beurer BF750

2: Andersson Bys 2.0

3: Bosch PPW3320

 


Hus och Hem testar personvåg

Hus och Hems test av personvågar

De vanligaste vågarna som mäter endast vikt och har sämre noggrannhet än digitala BMI-vågarna. Men det finns undantag i Hus och Hems test. En av de sämsta BMI-vågarna visar en skillnad på nästan 2 kilo vid vägning av samma person och vid upprepade tillfällen samma dag.

BMI-vågar har flera olika finesser så att personer som vill ta hand om hälsan – eller idrottar – kan få information om kroppens sammansättning av vatten, benmassa, muskler och fett. Beurer PS45 BMI har en jättedisplay som också visar temperatur, tid och datum. Tefals våg anger en målvikt och sparar dina vägningar för att du ska se din viktutveckling i en kurva.  Det flesta av BMI-vågarna har många funktioner som kan vara svåra att hantera utan en bra manual. I detta test ingår även mycket enkla BMI-vågar som exempelvis OBH Nordica Balance Light BMI 6288.

Bäst i test är Bosch Axxence Slim Line Analysis Plus som har en maxkapacitet för personer på 180 kilo. Vid mätning varierar resultatet med endast hundra gram. Den ger en fullständig information om BMI och kroppens sammansättning på ett enkelt sätt. Den har en hög viktkapacitet och ger ett bra kvalitetsintryck. Den kan startas genom att man ståt på den med en fot.

Coline Bathroom Scale 34-2220 är en traditionell våg med en maxkapacitet på 150 kilo – vilket får ses som ett minus. Däremot är variationen som mest hundra gram – vilket får vara dess plus. Hela underdelen är av plast vilket skyddar mot vatten ifall den ska stå i ett badrum. Designen är enkel och den har en display med ljusdioder och stora siffror.

Scandinavia Bathroom  är en elektronisk personvåg som klarar att väga personer på 180 kilo. Vågen pendlar mycket och vid varje mätning kan den missa med nästan 1.9 kilo. Kvalitetsintrycket är dålig. Den verkar vara tillverkad av billig plast med dålig passform. Luckan till batterifacket är ömtålig och går sönder lätt.  Den har en liten display utan belysning. Däremot är ovansidan helt slät och är därför lätt att göra rent.

Testplaceringar i Hus och Hem:

1: Bosch Axxence Slim Line Analysis Plus

2: Coline Bathroom Scale 34-2220

3: Scandinavia Bathroom


Köpråd Personvåg

Vad man ska tänka på när man köper en personvåg.

Vid köp av en ny våg bör den främsta funderingen vara kring vilken typ av våg du vill ha. Den traditionella analoga – som bara mäter vikt – eller den digitala impedansvågen som mäter vikt, kroppsfett, muskler och benmassa. Oavsett vilken typ av personvåg du väljer, var noga med att läsa vilka egenskaper den har ordentligt och testa den gärna i butiken innan du bestämmer dig.

Ta reda på din exakta vikt och se till att vågen du är intresserad av ger samma resultat. Det finns nämligen flera personvågar som kan ge skilda resultat – ibland även om du väger dig flera gånger på rad. En dyr personvåg är inte nödvändigtvis den absolut bästa – och tvärtom.

Hitta bästa personvågen

För att hitta den bästa personvågen måste du titta på vågens noggrannhet och pålitlighet. Personvågar ska kunna användas av alla familjemedlemmar. Om någon till exempel har högre vikt behövs en bredare plattform. Man kan titta på professionella omdömen för att avgöra personvågens användarvänlighet. Det är inte bara designen som avgör om det är den bästa personvågen, men det gör ju inget om den också är snygg och passar in fint i ditt badrum.

När du letar efter en perfekt personvåg bör du fundera på några saker: Moderna personvågar är smarta – du kan till och med ansluta dessa till din smartphone eller surfplatta. Digitala personvågar kan skicka information som samlats in från vägningen via WI-FI till en app som du kan ladda ner till telefonen. Med en Wi-Fi anslutning och appar har du möjlighet att följa viktförändringar.
Det finns flera mätfunktioner, som till exempel genomsnittsvärden för vikt och beräkning BMI och BMR.

Minne i personvågen

Det finns även personvågar med minne för flera personer i din familj, och där man får information om genomsnittsvikt över olika perioder. Man kan lagra familjemedlemmarnas genomsnittsvikt och kartlägga förändringar av vikten över tid. Det är bra om man ska hålla uppsikt på vikten av hälsoskäl.

Display är en av de viktigaste delarna hos en personvåg. Leta efter en personvåg som har en stor och tydlig display, där du kan se utan ansträngning när du står på vågen. En LCD-skärm med bakgrundsbelysning gör det lättare att läsa av displayen.

Personvågar kan även vara för avancerade och ha alltför många funktioner som man kanske inte behöver. Fundera på din budget och de behov som du och din familj har. Välj en personvåg med den längsta garantin och möjlighet till öppet köp, så att du kan få rättelse om det blir något fel personvågen. Du kan då testa personvågen hemma och se om den fungerar på ett tillfredsställande sätt och att den uppfyller dina förväntningar.

Personvåg

En personvåg av den typ som brukar finnas i badrum kallas badrumsvåg. Man brukar väga sig för att kontrollera resultatet av diet eller träning eller kontrollera barns vikt i förhållande till ålder och höjd. Det finns badrumsvågar av två typer: mekaniska och digitala.

Mekaniska personvågar

Mekaniska vågar avläser din vikt med en motståndsfjäder och en nål som visar din vikt på en analog skala. Dessa är ofta känsliga för variationer i vikt och måste justeras manuellt. Det vill säg, man måste kalibrera eller nollställa vågen innan den används.

Digitala personvågar

En digital våg är mer avancerad och i den behövs något som kan översätta dragningskraften – eller tyngden – som verkar på ett föremål till en elektrisk signal. I en digital våg används en lastcell som består av trådtöjningsgivare. När en person står på vågen skapas tryck på lastcellen och då kommer motståndet i trådtöjningsgivaren att förändras. Mängden elektroner som kan passera förändras då. Storleken på den elektriska strömmen kan sedan översättas till digitala siffror som anger vikten.

Det finns personvågar med digital visning av vikt per 100 g – av väldigt hög kvalité – och med kapacitet att väga personer på över 200 kg. Avancerade personvågar kan visa: BMI, BMR, fettprocent, vikt, fettmassa, fettfri massa och vätskemassa. Dessutom kan de ange den ideala mängden kroppsfett i förhållande till vikt och höjd.

BMI (Body Mass Index) är ett mått på om man är över, under- eller normalviktig. Om man till exempel har ett BMI på över 25, är man överviktig. Gränsen för undervikt sägs ligga runt 22.5. Man bör ligga mellan dessa två värden för en bra hälsa.BMR (Basal Metabolic Rate) är den minsta mängd energi du behöver för att hjärta, lungor och övriga organ ska fungera. BMR beror på din kroppsvikt, hur mycket muskler du har, ålder och kön.

Impedansvågar räknar ut din kroppssammansättning, BMI och BMR genom att sända en svag elektrisk impuls genom din kropp. Eftersom muskler innehåller mer vatten än vad fett gör, möter signalen mindre motstånd i muskler och andra organ medan motståndet blir större i kroppsfett.

Kroppssammansättningen beräknas genom att motståndet jämförs med matematiska formler. Impedansmätning är en enkel och tillförlitlig metod för att uppskatta din kroppssammansättning med 97-procentig säkerhet.

Det kan finnas felkällor som påverkar mätningen, till exempel att personvågen är känslig för kroppens vätskeinnehåll. Förändring i vätskenivån kan komma att påverka värdena för din kroppssammansättning. Vätskenivån i kroppen varierar naturligt under dagen, så till exempel minskar vätskenivån i kroppen efter att du sovit på natten – vilket innebär att din vikt kommer att vara lägre medan din andel fett kommer att vara högre om du väger dig direkt på morgonen innan frukost. Dessutom finns det ett flertal andra faktorer som påverkar vätskebalansen som anges nedan. För att se en förändring i din vikt är det viktigt att tänka på förutsättningar när du väger dig. Undvik att väga dig vid följande förhållanden som påverkar vätskenivån i kroppen:

  • Efter kraftig ansträngning:  Undvik kraftig fysisk aktivitet dagen och timmarna före vägning.
  • Efter måltid eller stort vätskeintag: Vänta en timme efter lättare måltid samt 2-3 timmar efter en större måltid
  • Under menstruationsperioden: Vänta tills menstruationen är över
  • Efter alkoholintag: Undvik alkoholkonsumtion dagen och timmarna före vägning
  • Vid förkylning, feber eller annan infektion: Vänta tills infektionen gått över
  • Vid ödem eller svullnad på grund av ansamling av vätska i vävnaderna: Vänta till svullnaden gått ned
  • Direkt efter bastu eller varmt bad: Vänta 2-3 timmar.